Armon vuosi

Rami Kaakinen | 15.1.2016 15.48

Vuoden vaihtuminen koetaan merkittävänä käännekohtana, uuden alkuna ja mahdollisuutena. Ihmiset tekevät uudenvuoden lupauksia ja asettavat tavoitteita elämäänsä. Uuden lehden kääntyminen, puhtaalta pöydältä aloittaminen ja menneiden virheiden unohtaminen tuntuvat rohkaisevilta ja armollisilta mielikuvilta. Jumalan armo ja sen mukana avautuva uusi alku on meille aina tarjolla. Rakkaudessaan Jumala antoi ainoan poikansa kantamaan ristillä ihmiskunnan syntivelan. Jumala antaa meille anteeksi ilman meidän omaa ansiotamme, mutta hän edellyttää, että me käännymme pois synneistämme. Myös vihan ja katkeruuden hedelmää tuottava anteeksiantamattomuus on synti Jumalan silmissä. Kun opetuslapset pyysivät Jeesusta opettamaan heitä rukoilemaan, Jeesus painotti voimakkaasti anteeksiantoa. (Matt.6:12-15)

Kristittyinä meidän tulisi pyrkiä elämään jatkuvasti anteeksiantavalla mielen laadulla. Tämä ei ollut helppo ajatus Jeesuksen opetuslapsillekaan. Pietarin oli vaikea ymmärtää toistuvaa anteeksiantoa. Hän ajatteli varmasti kysellessään anteeksiannon rajoista, että hänen esittämänsä seitsemän kertaa oli todella vakuuttava lukema. Jeesus kuitenkin laittaa pöytään sellaiset numerot, ettei arvailuille jää varaa. 70x7 tarkoittaa loppumatonta anteeksiantoa.(Matt. 18:21-22)

Jeesus havainnollistaa opetustaan kertomuksella kuninkaasta ja palvelijoista. Kuningas vaatii palvelijaansa tilille kymmenentuhannen leiviskän velasta. Kun palvelijalla ei ole millä maksaa, hänet määrätään perheineen myytäväksi velan maksuksi. Palvelijan pyytäessä armoa kuningas heltyy, päästää tämän ja antaa koko velan anteeksi.(Matt. 18:23-27) Myös tässä Jeesus käyttää numeroita kuvaamaan suurempia asioita. Leiviskän arvo oli kuusituhatta denaria. Yksi denari oli työmiehen päiväpalkka. Nykyaikaan muutettunakin summa olisi tähtitieteellinen. Vaikka työmiehen palkka olisi vain 100päivässä, loppusummaksi tulisi 6 miljardia euroa. Jokainen kuulija ymmärsi, ettei tätä velkaa olisi palvelija pystynyt koskaan maksamaan. Tämä onkin vertauskuva Jumalan anteeksiannosta meitä ihmisiä kohtaan.

Kertomus jatkuu palvelijan ja hänen kollegansa kohtaamisella. Palvelija, joka on juuri saanut suunnattoman velkansa anteeksi, alkaa kurkusta kuristaen peräämään sadan denaarin saataviaan kanssapalvelijaltaan. Velallisen pyynnöistä huolimatta armoa ja maksuaikaa ei tipu, vaan tämä heitetään vankilaan kunnes koko velka tulisi maksetuksi. (Matt. 18:28-30)Sadan denarin velka oli realistinen. 100 työpäivää, 10 000 euroa tämän päivän Suomessa. Sinänsä summa on niin iso, että se tuntuu, mutta se on myös määrä, joka voi olla oikeastikin arkipäivää ja riidan aiheena vaikka työkavereiden välillä. Tällä rinnakkain asettelulla Jeesus tuo esiin, miten meidän ihmisten toisillemme anteeksiannettavat isotkin asiat, ovat kuitenkin mitättömiä Jumalan anteeksiannon rinnalla.  ”Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle: 'Sinä paha palvelija! Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin?' Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen Isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi." (Matt. 18:31-35)

Jeesus odottaa seuraajiltaan anteeksiantavaa mieltä. Jotta voimme vastaanottaa Jumalan armahduksen, syntiemme täydellisen anteeksiannon, on meidän omalta osaltamme oltava valmiita antamaan anteeksi kanssaihmisillemme. Tämä ei tarkoita, etteikö uskovilla olisi lupa puolustaa itseään. Mutta anteeksiantamattomuus on synti, joka myrkyttää ihmisen omaa elämää ja myös lähimmäisten elämää. Se kasvattaa omaa katkeraa muuriaan ihmisen ympärille ja erottaa hänet myös Jumalasta. Jumalan rakkaus on kuitenkin voimallinen murskaamaan tällaiset muurit. Olkaamme me tänä vuonna valmiita sopimaan asiamme veljiemme ja sisartemme kanssa. Olkoon Jumalan rakkaus ja anteeksiantava mieli täyttämässä meidän sisimpäämme ja sitä kautta saakoon armon ilmapiiri olla valtaamassa seurakuntaamme.

Armon vuotta 2016 toivottaen, Rami Kaakinen

Aiheet: Jumalanpalvelus