Kommentaariraamattuja

Pertti Salmen | 26.3.2016 20.34

Viime kirjeessä kerroimme tulevasta suuresta lahjoituksesta Manos Abiertasille. Vastaanotimme 8000 kpl kommentaariraamattuja juuri sopivasti päivää ennen kuin aloitimme Davar -koulutuksen keskuksellamme. Oli mielenkiintoista nähdä jälleen kerran, miten Jumala näkee kaiken ennalta, senkin milloin on hyvä päivä purkaa rekka. Jos lähetys olisi tullut päivää myöhemmin, se olisi keskeyttänyt kurssin puoleksi päiväksi. Mutta kiitos Herralle kaikki meni hyvin! Olemme jo saaneet jakaa pari sataa kirjaa pastoreille ja vastuuhenkilöille. Tiedostamme olevamme etuoikeutettuja, kun saamme tehdä tätä työtä ja nähdä sen ilon, minkä jokainen lahjoitettu kirja saa vastaanottajassa aikaan.

Davar -kurssi

Kurssi oli suunnattu tällä kertaa vain suomalaisille. Opettajina olivat Harri Kröger, Päivi ja Tapani Sankila ja me Leenan kanssa. Itse olimme Davar -kurssilla ensimmäistä kertaa. Halusimme keskittyä myös oppimaan ja analysoimaan kurssin sisältöä ja sen sopivuutta espanjalaiseen kontekstiin. Samalla opetimme Sefardien, eli Espanjan juutalaisten historiaa, tämän päivän tilannetta sekä miten heitä voidaan saavuttaa evankeliumilla.

Kurssilaisten palaute oli myönteistä ja rohkaisevaa. Rukoushetket olivat profeetallisia ja rohkaisivat meitä. Sefardien tilanne näytti olevan useimmille aivan uusi ja ihmiset innostuivat aiheesta. Monet lupasivat lähteä rukousrintamaan tämän maan juutalaisten puolesta. Uskomme, että kurssin aikana murtui jotain näkymättömissä maailmoissa ja se auttaa meitä astumaan eteenpäin. Sefardi- juutalaisia on eri puolilla Eurooppaa ja heidän saavuttamiseksi on vielä kovin vähän tekeillä. Koemme, että meidän tulee omalta osaltamme levittää tietoisuutta tästä työstä niihin maihin missä heitä on. Kurssin perjantai-iltana vietimme vaikuttavan sapattiateria hetken kurssilaisten kesken.

Gibraltar

Gibraltarin Sefardi-konferenssi toi meitä lähemmäksi siellä asuvien messiaanisten juutalaisten kanssa. Olemme vierailleet heidän kokoontumisessaan ja tänään minulla, (Pertti), on puhevastuu ks. tapahtumassa. Koemme, että he tarvitsevat erityistä rohkaisua mennäkseen eteenpäin siinä tehtävässä, minkä Jumala on heille antanut. Gibraltarilla asuu paljon juutalaisia ja siksi tuo pieni joukko on tärkeällä paikalla ja tarvitsee meidän tukemme. Teette hyvin, kun rukoilette gibraltarilaisten puolesta.

Talvipäivät

Tällä viikolla lähdemme Gandíaan Espanjan helluntaiherätyksen talvipäiville. Olemme varanneet sinne esittelypöydän, jossa haluamme tuoda Manos-työtä esille jälleen kerran. Huomion herättäjänä tulee olemaan ilmainen kommentaariraamattu. Esittelemme myös Kairos -kurssia, juutalaistyön koulutusta ym. työkaluja, joita Manos Abiertas tarjoaa tämän maan seurakunnille.

Rukousaiheina; Johdatusta ja viisautta meille, että toimintamme suuntautuu vain niihin tehtäviin jotka Jumala on meitä varten ennalta valmistanut.

Kiitosaiheena; Messiaanisten kasvava ryhmä, joka kokoontuu Manos Abiertasissa joka toinen lauantai.

Pertti & Leena

Aiheet: Juutalaistyö