Raamattu avautuu

Pertti Salmen | 24.4.2016 10.36

Oletko koskaan miettinyt, mitä apostoli Jaakob tarkoitti Apostolien tekojen luvussa 15 jakeessa 21: Sillä Mooseksella on ammoisista ajoista asti joka kaupungissa julistajansa; luetaanhan häntä synagogissa jokaisena sapattina.Minut tämä jae johdatteli pohtimaan joitakin tulkintojani Raamatusta hiukan uudella tavalla. Siitä seuraavassa.

Erimielisyyksiä

Tuon mainitun jakeen edellä on siis tapaus, jossa muutamat veljet Paavalin johdolla olivat tulleet Jerusalemiin. Heidän matkansa tarkoituksena oli ottaa selvää siitä, tuleeko todella pakanataustaisen uskovan noudattaa Mooseksen lakia ja mm. ympärileikkauttaa itsensä ennen kuin voi päästä Jumalan valtakuntaan sisälle. Sillä tavalla muutamat juutalaistaustaiset veljet olivat opettaneet Apt 15:1. Syntyi kiivas väittely ja sitten Jaakobin mieleen nousi vanhantestamentin kohta, jonka perusteella asia ratkesi ja päätettiin lähettää vapauttava kirje kaikille pakanaseurakunnille. Ja sitten Jaakob lisää nuo merkilliset sanat joka kaupungissa olevista synagogista ja Mooseksen lain julistajista.

Ratkaisu

On aivan selvää, että jae 20 jossa mainitaan neljä asiaa, joita meidän pakanataustaisten uskovien tulisi välttää, ei ole asian koko sisältö ja siksi lisätään jae 21, joka on ikään kuin selittävä. Kyseinen jae alkaakin sanalla sillä” useimmissa käännöksissä, joita itse tutkin. Mutta mitä tällä tahdotaan sanoa?

Päätös teki selväksi sen, että me kaikki pelastumme ainoastaan uskomalla Jeesukseen. Mutta päätös ei vapauttanut meitä pakanoita kuulemasta ja oppimasta Vanhantestamentin opetuksia, eikä myöskään sitä, että tuon opetuksen parhaimmat asiantuntijat tulivat silloin ja oman kokemukseni mukaan tulevat edelleen juutalaisen kansan joukosta. Paavali kirjoittikin Roomalaiskirjeessä, että ”heidän on kirjoitukset.

Uskomme juuret

Viime kuukausien aikana olemme saaneet nauttia ks. opetuksesta Manos Abiertasin lauantai-illan tilaisuuksissa, joita järjestämme kolmen eri toimijan yhteistyöllä. Yhä enemmän tulen vakuuttuneeksi siitä, että olemme menettäneet jotain arvokasta, avaavaa ja ravitsevaa uskonelämästämme, kun olemme korvanneet uskomme juuret kristillisillä” tulkinnoilla ja hylänneet alkuperäiset heprealaiset juuret. Mutta ei hätää, sillä olemme tulossa ja osin jo tulleet aikaan, jolloin tätä asiaa korjataan. Jumala on asettamassa ennalleen sanansa totuudet ja saamme vahvistua ja tulla ravituksi.

Näin sanoo Herra Sebaot: Jokaisen Juudan miehen viitan liepeisiin tarttuu noina päivinä kymmenen miestä, jotka kaikki puhuvat eri kieltä, ja he sanovat: Me tahdomme tulla teidän mukaanne. Olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Sak 8:23.

 

 

 

 

Teitä siunaten Pertti ja Leena

 

Rukousaiheita:

Suuren Kommentaariraamattuerän jakelu ja jakelun kustannukset

Kevään koulutukset ja uusien materiaalien suunnittelu

Syksyn suunnitelmat; tiimin uusi kokoonpano, monet kurssit ja koulutukset ym.

Kiitosaiheena mm. alkava Kairos-kurssi, jossa 17 espanjaa puhuvaa osallistujaa.

Aiheet: Juutalaistyö