Usko

Mikko Ojala | 10.1.2017 20.43

Vuoden vaihtuessa ajatukset kohdistuvat tulevaan ja mielissä on monenlaisia haaveita ja unelmia, joita haluamme elämässä nähdä ja saavuttaa. Haluamme usein jättää menneen taka-alalle ja keskittyä uuden kohtaamiseen. Asiassa on puolensa. Menneisyys vahvistaa tämän hetken lisäksi meille henkilökohtaisella ja laajemmallakin perspektiivillä tarkisteltuna Jumalan uskollisuuden ja Jeesuksen ristin työn voiman yksilöiden ja kansakuntien elämässä. Tämä hetki ja tulevaisuus Kristuksen kanssa taas vastaavasti luovat meille Raamatun valossa toivoa.

Jeremia 29:11 kirjoittaa, että Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni
ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Arjen keskellä asia kysyy meiltä usein vahvaa uskoa ja luottamusta siitä, että Jumala todella on keskittänyt ajatuksensa hänen omiensa johdattamiseen kohti Hänen päämääriänsä. Raamattu puhuu meille kirkkaasta päämäärästä, joka on iankaikkinen elämä Jeesuksen kanssa, jonne jokainen Jeesukseen uskova armahdettu syntinen saa Jumalan armosta astua. Ennen kirkkauteen pääsemistä meillä on oma elämänpituinen tehtävä Jumalan suunnitelmissa.

Tulevaisuuteen katsominen kysyy usein uskoa. Hebrealaiskirjeen 11 luku puhuu meille uskon sankareista, jotka tarrautuivat uskossa Jumalan lupauksiin ja astuivat rohkeasti tuntemattomaan luottaen ja tietäen, että heidän puolellaan on ikiaikojen Jumala.

Uskon kautta eläminen ei ole ilmaan sohimista ja päämäärättömästi kulkemista, vaan Jumalan lupauksiin ja hänen yliluonnolliseen toimintaan tarrautumista. Tätä sai kokea Nooa, joka uskon kautta rakensi arkin näkemättä inhimillisesti vielä virtoja ja vesimassoja (Hebr. 11:7). Nooalle Jumala oli kertonut oman visionsa, johon Nooa tarrautui ja siinä pitäytyen kesti ihmisten pilkat ja epäuskoa kylvävät lauseet. Nooalle merkitsi enemmän Jumalaan uskominen ja luottaminen, kuin ihmisten edessä kunnioituksen kerääminen. Omistautuminen Jumalan visiolle oli Nooalle ja hänen perhekunnalleen pelastava asia. Jumala haluaa meidän tarttuvan Nooan tavoin Hänen visioonsa pelastussanoman levittämisessä. Meillä helpottavana tekijänä on se, että olemme itse saaneet jo kokea armon suuruuden ja nyt vain kerromme sen muuttavasta voimasta ympärillemme. Nooa joutui tarttumaan tuntemattomaan toteuttaessaan Jumalan visiota.

Uskon kautta sai Saara voimaa suvun perustamiseen, vaikka oli jo yli-ikäinen, koska piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen (Hebr. 11:11). Saara valaa meihin uskoa siitä, että meidän Jumalamme on luotettava kumppani. Hän vie päätökseen sen, minkä on alulle laittanut. Voimme Saaran tavoin pitää lupauksen kertojaa luotettavana ja uskoa Jumalan pitävän omasta osuudestaan kiinni.

Nämä uskon esikuvat voivat opettaa meitä paljon katsoessamme omaa tulevaisuutta alkavana vuonna. Jumala on näyttänyt meille jo paljon ja antanut maistiaisia Hänen suuruudestaan. Vielä on kuitenkin paljon, mitä emme ole nähneet. Voimme nähdä tämän Raamatun lehdillä ja sen kautta rohkaistua uskomaan ja luottamaan lupauksiin elämässämme. Voimme uskoa Nooan ja Saaran tavoin yliluonnolliseen Jumalaan, joka toimii tämän maailman viisauden yläpuolella.

Hyvää armon ja uskon täytteistä vuotta 2017. Uskokaamme yliluonnolliseen Jumalaan.

Mikko Ojala

Aiheet: Muut