Enemmän Jumalaa kuin ihmisiä

Perttu Kellomäki | 5.6.2017 21.52

Jumala on luonut meidät lapsikseen ja toimimaan Hänen työyhteydessään maan päällä. Hän
rakasti ihmistä niin paljon, että antoi hänelle vapaan tahdon. Ja jotta tuo vapaa tahto saattaisi
toteutua, Jumala loi kaksi äärimmäisyyttä; oikean ja väärän. Vain näiden ääripäiden olemassaolo
mahdollistaisi sen, että ihminen voisi itse valita haluaako olla yhteydessä Jumalaan.

Kuten tiedämme, ihmisen mahdollisuus valintoihin ei lähtenyt hyvin liikkeelle. Nainen uskoi
käärmettä ja maistoi hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää. Nautittuaan tuon puun antia, hänen
ymmärryksenä kasvoi ja hän antoi hedelmän myös miehelle. Tuo puu paratiisissa oli ainoa, josta
Jumala oli kieltänyt syömästä. Seuraukset tunnemme tänäkin päivänä.

Saul oli Israelin voideltu kuningas. Taistelussa amalekilaisia vastaan Saul joukkoineen otti
sotasaalista, vaikka Jumala oli käskenyt tuhota myös karjan viimeiseen eläimeen. Saul perusteli
Samuelille toimintaansa sillä, että hän oli pelännyt miehiään ja taipunut heidän tahtoonsa. Samuel
sanoi Saulille: "Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri,
totteleminen parempi kuin oinasten rasva." Saul menetti kuninkuutensa ja Samuel suri Saulia kuin
kuollutta.

Ihmisinä me teemme valintoja monesti tunnemaailman perusteella. Uskovankin on helppo
hetkellisesti unohtaa, että kaikki kunnia kuuluu todella vain Jumalalle. Mutta kiehtovimmatkin
puheet ja innostavimmatkin opetukset tulisi aina peilata Jumalaan ja Hänen sanaansa. Jumala
edellyttää kuuliaisuutta Hänen sanalleen. Emme voi olettaa, että voimme toimia Hänen tahtonsa
vastaisesti ja sitten hyvitellä asioilla, jotka näyttäisivät hyviltä hänen silmissään. Meistä jokainen
vastaa itse siitä, millaista vaikutetta imee itseensä. Mitä paremmin tunnemme henkilökohtaisesti
Jumalan sanaa, sitä helpompi meidän on seuloa ravintomme.

"Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." Apt. 5:29

Aiheet: Muut