Luotettava todistus

Rami Kaakinen | 15.6.2017 21.54

Oikeudessa todistaminen on kansalaisvelvollisuus ja tarvitaan lääkärintodistus tai muu laillinen este, että todistaja voi jättää saapumatta. Samalla kyseessä on kunniatehtävä, koska vastuulla on lähimmäisen elämän kohtalo. Tämän takia avainasemassa on todistajan luotettavuus ja totuudellisuus. Oikeudessa käytetäänkin seuraavaa todistajan valaa: ”Minä lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.”

Raamatussa puhutaan monin paikoin todistamisesta ja todistajana olemisesta. Opetuslapset olivat silminnäkijätodistajia maailmanhistorian merkittävimmässä tapahtumaketjussa, johon kuului: Jeesuksen elämä, opetukset, ristinkuolema, ylösnousemus ja tehtävänanto.  Johanneksen evankeliumissa alleviivataan todistuksen luotettavuutta. ”Juuri tämä opetuslapsi todistaa kaikesta tästä. Hän on tämän kirjoittanut, ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on luotettava.” Joh.21:24 

Opetuslapsille kaikki oli todellista ja tuoretta. He laittoivat itsensä täysillä likoon näyttäen meille mallia todistajana olemisesta. Joka on löytänyt Jeesuksen pelastajana, on löytänyt elämän tärkeimmän asian. Hän on Jumalan lapsi, perillinen, taivaan kansalainen. Samalla hän on saanut Jumalalta kutsun ja tehtävän, jonka toteuttamisen halu ja valtuutus tulee myös Jumalalta. Rakkauden ja armon kokeminen herättää rakkautta, joka saa toimimaan, ottamaan paikkansa todistajana.  Kyseessä on kunniatehtävä.  Suurin mahdollinen arvo maailmassa on olla Jeesuksen todistaja eli Jumalan lähettiläs maan päällä. (1.Piet.2:9-10)

Jos rikosoikeudellisen todistajan vastuulla on lähimmäisen elämä, voidaan Jeesuksen todistajan vastuulla sanoa olevan vielä enemmän. Meidät on kutsuttu todistajiksi tähän aikaan. Jokaisen meidän vaikutuspiiriin on uskottu ihmisiä. Tällä vastuualueellamme saamme olla todistajina omalla paikallamme, ajallamme ja tavallamme. Meidän ei tarvitse toimia pakosta käsin eikä paineen ajamana. ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka." (Apt.1:8)

Kaikkien armoitusten ja seurakuntavirkojen keskellä jokaisen uskovan päätehtävä on olla Jeesuksen todistaja siellä missä liikkuu. Pyhä Henki on annettu avuksemme, että tämä olisi mahdollista. Evankeliumin muutosvoima välittyy todistuksemme kautta. Tätä on erityisesti elämästämme välittyvä hedelmä. Se herättää kiinnostusta ja kysymyksiä ympärillämme.  Pyhän Hengen avulla elämämme todistus voi olla sopusoinnussa raamatun kanssa. Jos vielä päivittäin rukoilemme johdatusta, rohkeutta ja viisautta, saamme varmasti olla myös käytännön arjessa todistajia teoin ja sanoin. Todistajana oleminen on yksinkertaistetusti sanoen elämää Jeesuksen omana, omalla paikalla, lähimmäisen tarpeet huomioiden, Jumalaa kunnioittaen ja Hänen tahtoaan toteuttaen. Olkoon meidänkin todistuksemme totuudellinen ja luotettava Jumalan ja ihmisten edessä.

Aiheet: Muut