Jeesusta katsellessa

Timo Syrjälä | 3.9.2017 9.55

Jeesukseen uskovat on kutsuttu kasvuprosessiin, jossa meitä auttaa Pyhä Henki ja Jumalan Sana: "ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään" (2.Piet.3:18). Pietari päättää toisen kirjeensä tähän kehotukseen. Meidät on kutsuttu kasvamaan sekä Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa että Hänen tuntemisessaan.

Uskoa voisi verrata polkupyörällä ajamiseen. Hyvin pian aloitellessaan pyöräilyn opettelun huomaa sen, miten käy jos jää paikalleen. Sen seurauksena on kaatuminen. Uskonelämään kuuluu kasvaminen, joka ei jää paikalleen, vaan se kasvaa, etenee ja vahvistuu Kristuksessa. Armossa ja Jeesuksen tuntemisessa kasvaminen merkitsee mm. Jumalan Sanan äärellä viipymistä. Terve kasvu tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen tuntemista sellaisena kuin Hänet on ilmoitettu Raamatussa. Tämän totuuden sisäistämisessä meitä auttaa Pyhä Henki avatessaan todellisuutta Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa koko ihmiskuntaa kohtaan. Ylimmäispapillisessa rukouksessaan Jeesus sanoikin: "Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen" (Joh.17:3).

Me voimme todella kasvaa Herran Jeesuksen tuntemisessa vain viettämällä aikaa Hänen kanssaan rukouksessa ja seurustelemalla Jumalan Sanan kanssa, jossa Hänet on meille ilmoitettu. Kun me teemme niin, me rakastumme Häneen syvemmin ja Jumalan rakkaus pääsee esteettä ja varauksetta vaikuttamaan elämässämme.

Jeesusta katsellessa saamme kasvaa armossa. Oppiessamme tuntemaan enemmän Häntä, sitä enemmän tahdomme uskoa koko elämämme ehdoitta Hänen varaansa. Myös Pietari oli saanut katsella armollista Vapahtajaa. Tuskaiset hetket hiilivalkean äärellä palvelustytön tentattavana ja Jeesuksen kieltämiset olivat unhoittuneet. Nyt Pietari kurottautui elämänsä innolla apostoli Paavalin tavoin kohti lopullista päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala oli hänet taivaallisella kutsumisella Jeesuksessa Kristuksessa kutsunut (Fil.3:13-14). Ei ole siksi mikään ihme, että Pietari päättää kirjeensä sanoen: "Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään". Herran Jeesuksen katselu tuo ylistyksen syntisen ihmisen huulille. Jeesukselle todellakin kuuluu kaikki kunnia aina ikuisuuksiin asti!

Aiheet: Jumalanpalvelus