Kenen ehdoilla

Perttu Kellomäki | 4.4.2018 22.20

Muutokseen liittyy paljon mielleyhtymiä. Niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Ja juuri siksi muutos voi olla joko odotettu tai pelätty asia. Muutokset koskettavat meidän ihmisten elämää usein henkilökohtaisella tasolla mutta myös perheinä, työyhteisöinä, seurakuntina jne. Muutos, jota tavoitellaan, tapahtuu aina jonkun tai jonkin johtamana. Silloin on asetettu tiettyjä tavoitteita ja mielikuvia, joiden saavuttamiseksi tehdään muutoksia totuttuihin käytäntöihin ja jopa arvoihinkin.

Omassa henkilökohtaisessa elämässään ihminen kokee aika ajoin turhautumista
nykytilanteeseensa. Syynä voi olla urautuminen vanhoihin rutiineihin ja ympyröihin. Tai henkilön itsensä asettamat päämäärät, joita ei ole saavutettu. Toisaalta muutospaine voi tulla myös ulkoisista syistä. Ympäröivät ihmiset saattavat luoda ilmapiirin, jossa omana itsenä oleminen ei riitä. Tai sitten henkilö vertailee itseään muihin ja kokee tarvetta muuttaa itseään, jottei erottuisi joukosta. Luonnollisesti muutoksia myös vastustetaan. Joku voi kokea kaikki muutokset huonoiksi tai ylimääräiset ponnistelut kertakaikkiaan turhiksi. Suhtautuminen muiden mielipiteisiin voi olla väheksyvä tai omaperäisyydellä voidaan haluta korostaa omaa erityistä asemaa.

Tosielämässä kuitenkin on vaikea sanoa etukäteen, onko jonkun asian muuttaminen tai
muuttamatta jättäminen hyvä vai huono asia. Tai ehkä jotain siltä väliltä. Aika yleensä lopulta
näyttää missä mennään. Uskovan elämässä muutos on monella tapaa tarpeellinen asia. Room. 12:2 antaa tästä selkeitä suuntaviivoja "Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä." Tärkeää on miettiä miksi muutoksia tehdään tai jätetään tekemättä. Kenen ehdoilla asiat tapahtuvat. Meille on annettu oma ymmärrys, mutta siitäkin huolimatta tärkeää on kuunnella Jumalan ääntä elämässämme. Tarvitsemme uudistusta, jotta osaisimme arvioida mikä on Jumalan tahto. Ei vastusteta muutosta periaatteesta tai ajeta muutosta tylsistymisen vuoksi vaan se mitä teemme, tehkäämme se Jumalan vaikutuksesta ja Hänen ehdoillaan. Silloin meidän käy hyvin, kävi miten kävi.

Perttu Kellomäki