Näky 2015 

Kasvua itsekseen - Jumala antaa kasvun

Olemme Jumalan rakkauden valtaama, ja Pyhän Hengen vaikutuksesta luonnollisesti kasvava seurakuntaperhe. Haluamme jättää positiivisen vaikutuksen lähimmäisiin ja ympäristöömme.

 

Näky 2015 vaikutus menneeseen vuoteen ja uudet tavoitteet

Kulunut vuosi on ollut seurakunnassamme monien pienten alkujen aikaa. Vuoden 2010 alussa saimme valmiiksi viisi vuotissuunnitelman seurakuntamme toiminnan tulemiseksi. Tavoitteet, joita asetimme vuodelle 2010, ovat mielenkiintoisella tavalla vaikuttaneet toimintaamme positiivisella tavalla. Tavoitteet, joita asetimme vuodelle 2010, ovat vaikuttaneet toimintaamme mielenkiintoisella ja positiivisella tavalla. Soluohjaajien koulutus ja muutamien solujen alkaminen on ilon aihe. Löydä lahjasi- seminaareissa olemme tutkimalla raamattua ja pohtimalla pienissä ryhmissä saaneet nähdä, miten ihmiset ovat tunnistaneet ja tunnustaneet Jumalan edelleen antavan lahjoja omilleen. Kokoustoiminnan pienet muutokset ovat tuottaneet toivottua tulosta, joka näkyy osallistuja määrien hienoisena nousuna ja taloudellisena kehityksenä positiiviseen suuntaan. Toki on asioita joihin emme ole päässeet paneutumaan lainkaan, mutta uskomme olevamme oikealla tiellä. Raamatun sanan mukaisesti varustamalla kaikki seurakunnan jäsenet toimimaan omalla paikallaan saamme nähdä myös "kasvua itsekseen" ennemmin tai myöhemmin. Mutta vielä on paljon tehtävää.

Painopisteet vuodelle 2011 ovat edellisen vuoden kaltaisia; varustaminen, raamattukoulutus, lahjojen löytyminen, jumalanpalveluksien kehittäminen, pienryhmätoiminnan eteenpäin vieminen, evankelioimisen nostaminen uudelle tasolle. Rukoushuoneemme on kunnostuksen tarpeessa ja tulemme aloittamaan sen pyhäkoulutilojen tarkoituksenmukaistamisella.

ARVOT
- Seurakuntaperheemme tärkeimmät periaatteet

Raamatun auktoriteetti
Raamattu on Jumalan Sana. Seurakuntana perustamme uskomme, opetuksemme ja toimintamme Raamattuun.

Jumalan armo
Syntisinä ihmisinä me kaikki tarvitsemme pelastusta. Kaikki hyvä elämässämme on Jumalan armon vaikutusta Jeesuksen sovintotyön kautta.

Pyhän Hengen toiminta
Saamme olla Kristuksen todistajia. Pyhä Henki on voimamme ja armolahjat toimivat keskuudessamme. Rohkaisemme toisiamme Pyhän Hengen täyteyteen. Rohkaisemme käyttämään omia kykyjään sekä Pyhän Hengen antamia lahjoja muiden hyväksi.

Rakkaudellinen seurakuntayhteisö
Sitoudumme rakkaudellisuuteen, joka näkyy ihmissuhteissa, vaikuttaa toisten palvelemista ja anteeksiantoa. Erilaisina mutta samanarvoisina tuemme ja palvelemme toisiamme turvallisessa perheyhteydessä.

NÄKYMME
- Tulevaisuudenkuvamme seurakunnasta sellaisena kuin haluamme sen olevan vuonna 2015

 1. Innoittava jumalanpalvelus
  Seurakuntamme jumalanpalvelukset ovat yhteen kokoavia hetkiä, jotka ovat innoittavia, kasvattavia ja seurakuntaa aktivoivia. Puhuttu sana varustaa ihmisiä arjen haasteisiin. Musiikki on monimuotoista ja Jumalan palvontaan johdattavaa. Seurakunnalla on mahdollisuus osallistua Jumalanpalveluksen eri osa-alueisiin luontevasti. Jumalanpalveluksia suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan yhdessä.
 2. Kokonaisvaltaiset pienryhmät
  Suuri osa seurakuntaperheestä on osallisena jossain solussa tai muussa pienryhmässä, joissa he oppivat ja rohkaistuvat käyttämään armoitustaan ja lahjojaan toisten hyväksi. Pienryhmissä tapahtuva opetus on osa seurakunnan opetussuunnitelmaa. Pienryhmien johtamista tuetaan systemaattisella koulutuksella.
 3. Rakkaudelliset ihmissuhteet
  Rakkaus on valittu asenne ja aktiivista toimintaa joka näkyy ihmissuhteissa, vaikuttaa palvelemista ja yhdistää eri taustaiset yhdeksi perheeksi. Jokaisella on oikeus kokea vuorovaikutusta ja yhteyttä toisten kanssa sekä mahdollisuus hengelliseen kasvuun.
 4. Tarveperusteinen evankeliointi
  Rukoile-välitä-kerro.
  Seurakuntana me kaikki toteutamme lähetyskäskyä, sijoittamalla yksilöllisiä lahjojamme kaikkiin näihin alueisiin. Seurakuntana haluamme tuoda mahdollisimman monet Jeesuksen luokse alkaen kaupungistamme aina maailman ääriin. Kohtaamme ei-uskovia kokonaisvaltaisesti vastaamalla heidän tarpeisiin. Uskomme että ihmisen saavuttaa parhaiten edelleenkin toinen ihminen, joka määrätietoisen opetuksen tukemana tuottaa luonnollista kasvua seurakuntaperheeseen.
 5. Lahjoihin perustuva palvelutehtävä
  Kaikki meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä.Uskomme, että Jumala on on tahtonsa mukaan johdattava jokaista palvelutehtävään seurakunnassa. Lahjoihin perustuvan palvelutehtävän avulla tavalliset ihmiset voivat saada aikaan epätavallisia asioita. Vastuutehtävissä toimivilla on käytössä järjestelmällisesti toimivat menettelytavat, joiden mukaan seurakuntalaisten lahjat tunnistetaan ja heidät ohjataan lahjojensa mukaisiin tehtäviin.
 6. Valtuuttava ja palveleva johtajuus
  Johtaminen on valtuuttavaa ja pyrkii vapauttamaan sen potentiaalin minkä Jumala on jo antanut. Jokaista rohkaistaan, varustetaan, tuetaan ja motivoidaan kykyjensä ja armoituksensa täysimääräiseen käyttämiseen.
 7. Toimivat työmuodot
  Varmistamme toimivilla rakenteilla, että seurakuntamme työmuodot ovat elinvoimaisia ja päämäärätietoisia. Kaikissa työmuodoissa huomioidaan alle 25 vuotiaat Näky 2015-mukaisesti.